Odpočet DPH pre VirtueMartOdpočet DPH pre VirtueMart
Twitter Google Plus Facebook StumbleUpon Reddit LinkedIn Email
PDFTlačiť

Odpočet DPH pre VirtueMart 4

Hodnotenie 5/5
Plugin odkontroluje IČ DPH nakupujúceho klienta a následne zrealizuje odpočet DPH v zmysle smernice 2006/112/ES, z celkovej ceny objednávky.
Cena
120,00 €
Predajná cena bez DPH 100,00 €
Suma DPH 20,00 €
DPH 20%
Varianty produktu (Product variants) Ak chcete využiť niektorú z doplnkových služieb, alebo jeho variant, vyberte si prosím.

Podpora a dostupnosť aktualizácií (Support and availability of updates) Kupujete si podporu pre tento produkt s obdobím pre UpDate od dátumu nákupu. Po realizácii platby, náš systém automaticky zašle na Váš e-mail odkaz pre stiahnutie súboru.

Plugin sledujúci IČ DPH nakupujúceho klienta pre výsledný odpočet DPH v zmysle smernice 2006/112/ES v EÚ pre systém E-SHOP na platforme VirtueMart

Odpočet DPH pre VirtueMart
v.4.0, VirtueMart 4.x,
CMS Joomla 4.x.

Plugin pre odpočet DPH dokáže odkontrolovať ON LINE údaje IČ DPH vášho klienta na VIES – kontrola platnosti IČ DPH a následne odpočítať hodnotu DPH z výslednej ceny objednávky. Odpočet DPH sa uplatňuje len na krajiny v rámci EU, na podnikateľské subjekty ktoré sú vo svojej domovskej krajine registrované pre DPH. Teda ak slovenský podnikateľ registrovaný pre DPH na Slovensku predáva prostredníctvom VirtueMartu tovary, ktoré si objedná napríklad podnikateľský subjekt registrovaný pre DPH v Taliansku, vzniká danému kupujúcemu automaticky nárok na odpočet DPH. Aby sa predišlo dodatočnej komunikácii medzi obchodníkom a kupujúcim ohľadom odpočtu DPH, plugin po overení údajov z centrálneho registra DPH, automaticky z celkovej ceny objednávky odpočíta výšku DPH a výslednú cenu za objednávku v závere zobrazí (a uloží do systému bez DPH). Tento plugin využijú hlavne tí podnikatelia, ktorí napríklad predávajú tovar s ON LINE platbami, pri ktorých by sa po realizácii ON LINE platby kupujúcich registrovaných v inej členskej krajine EU pre DPH, musela DPH následne vracať. Plugin pracuje jednoducho a bezpečne. Podnikateľským subjektom registrovanými pre DPH v tej iste krajine, kde je registrovaný i prevádzkovateľ E-SHOPu, plugin neumožní zrealizovať odpočet DPH. To isté platí aj, ak kupujúci (podnikateľ) nepatrí (nie je registrovaný pre DPH) do členskej krajiny EU.

Jazykové verzie pluginu: SK, CZ, GB

Platobný plugin obsahuje rozhranie pre automatickú aktualizáciu z administrácie systému Joomla. Týmto spôsobom poskytujeme klientom, ktorí si zakúpili tento produkt v budúcnosti automaticky a bezplatne aktualizovať na najnovšie verzie. Na tento plugin sa vzťahuje licencia GNU/GPL.

Technické parametre pluginu

Plugin je potrebné nainštalovať cez inštalačné rozhranie CMS Joomla 4 a následne prejsť v administrácii CMS Joomla do zásuvných modulov a vyhľadať novo nainštalovaný plugin s názvom VM VAT EU Order Checker. Jediné čo v plugine nastavíte je krajina v ktorej ste vy, ako obchodník zaregistrovaný, ako platca DPH. Plugin aktivujete a uložíte. Celý proces objednávky sa nijako nelíši od klasickej objednávky v systéme VirtueMart. Klient vloží tovar do košíka, zobrazí sa mu košík s tovarom aj s príslušnou cenou tovaru a hodnotou DPH. Klient vyplní svoje údaje pre fakturáciu, vyberie dopravu a spôsob platby. Systém Virtuemartu i naďalej pracuje známym spôsobom, teda uloží všetky dáta o klientovi a zobrazí mu košík v poslednom kroku (teda pokiaľ nevyužívate jednokrokový košík v ktorom sa všetko realizuje v jenom kroku), kde má výslednú objednávku potvrdiť. Klientovi sa stále zobrazuj záverečná cena objednávky s DPH. Po potvrdení objednávky a presmerovaní na zvolenú formu platby sa na pozadí systému VirtueMart overí ON LINE v centrálnom registri DPH či ide o skutočne o klienta registrovaného pre DPH v inej členskej krajine a ak je výsledok overenia kladný, plugin odpočíta výslednú DPH od výslednej ceny objednávky a uloží ju v systéme. Ak klient bude realizovať platbu ON LINE, už zaplatí výslednú cenu objednávky bez DPH. Ak bude platiť napríklad formou OFF LINE bankovým prevodom, alebo formou dobierky, zobrazí sa mu vo finálnej časti v systéme E-SHOPu oznam, že jeho údaje o DPH boli overené v centrálnom registri a na základe smernice 2006/112/ES mu bola odpočítaná z výslednej ceny objednávky hodnota DPH.

  • dph_kosik
  • plugin_dph_virtuemart_nastavenie
  • plugin_dph_virtuemart_nastavenie_uzivtatelsky_poli_pre_dph

WhatsApp Chat

holdysoftware

telefón+421 949 754 270 Ing.Ondrej Holdy
Visit: holdysoftware.eu
I mail posta
Ing.Ondrej Holdy holdysoftware
ICO: 41777140,  IČ DPH: SK1071879072
Martina Benku 13, 953 01 Zlaté Moravce

Podpora pre web stránky

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia.
Zákazník môže prostredníctvom KLIENTSKEJ ZÓNY uplatniť reklamáciu cez Reklamačný formulár alebo podať sťažnosť prostredníctvom tiketového systému klienta,alebo telefonicky +421 949 754 270 Ing.Ondrej Holdy, alebo písomne na korenšpondečnú adresu sídla firmy.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ak si neželáte ukladať cookies vo vašom počítači, zmeňte príslušné nastavenie vášho webbrowsera. Viac informácií...

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.