Twitter Google Plus Facebook StumbleUpon Reddit LinkedIn Email
PDFTlačiť

Úradná tabuľa Joomla

Hodnotenie Nie je ešte ohodnotené
Komponent umožňuje zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na web stránke so systémom CMS Joomla 4.
Výrobca: holdysoftware
Cena
300,00 €
Predajná cena bez DPH 250,00 €
Suma DPH 50,00 €
DPH 20%
Spôsob úhrady Ak chcete objednať službu (alebo softvér), vyberte si druh úhrady. Je možné celú sumu uhradiť vopred, alebo úhradiť len preddavok a zostatok až po jej realizácii. Platí sa ONLINE. Službu (či softvér) poskytneme až po úhrade jednej z uvedených možností.

Podpora a dostupnosť aktualizácií (Support and availability of updates) Kupujete si podporu pre tento produkt s obdobím pre UpDate od dátumu nákupu. Po realizácii platby, náš systém automaticky zašle na Váš e-mail odkaz pre stiahnutie súboru.

Úradná tabuľa - zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Úradná tabuľa
v.4.0.4.,  Verzia CMS Joomla 4.x.

Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá a príspevkové organizácie povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. K tomuto účelu je určený komponent Úradná tabuľa, ktorá eviduje a zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky na web stránke. Komponent je určený pre web stránky pracujúce na platforme CMS Joomla 4. Ovládanie komponentu je jednoduché a intuitívne. Komponent disponuje databázou objednávateľov a dodávateľov (po naplnení ) a prehľadom faktúr, objednávok a zmlúv. Komponent zobrazuje aj dokumenty, ktoré je možné z webu sťahovať (ak boli k príslušnému dokumentu priradené). Ak zodpovedná osoba priloží napríklad k informácii o príslušnej faktúre i oskenovanú faktúru v PDF formáte, návštevníkovi web stránky je umožnené takýto súbor stiahnuť a zobraziť. O počte stiahnutí zverejnených súborov systém vedie štatistiku. Okrem PDF formátov sú podporované takmer všetky najpoužívanejšie formáty súborov (akými sú napríklad aj obrázky, textové dokumenty, excelovské tabuľky, prezentácie a podobne). Úradná tabuľa je určená pre obce mestá a a príspevkové organizácie.  Okrem zverejňovania zmlúv, komponent disponuje evidenciou oznamov, vyhlášok, VZN a verejným obstarávaním. Komponent umožňuje správu tak z administrácie, ako aj z web stránky (frontend). Toto je riešenie, ktoré môže zaujímať hlavne administrátorov, pretože si nemusia púšťať osobu zodpovednú za zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok do administrácie, ale takáto osoba obslúži tento komponent (z frontend) bez nutnosti mať účet v administrácii web stránky. Netreba zabudnúť takejto osobe prideliť v administrácii prístupové práva.

Jazykové verzie komponentu: SK, GB, CZ

Inštalačný balíček obsahuje komponent a plugin s rozhranim pre automatickú aktualizáciu z administrácie systému Joomla. Týmto spôsobom poskytujeme klientom, ktorí si zakúpili podporu pre tento produkt v budúcnosti automaticky aktualizovať na najnovšie verzie v závislosti, ak majú uhradenú podporu na príslušné časové obdobie. Na tento komponent sa vzťahuje licencia GNU/GPL.

Funkčnosť web aplikácie Úradnej tabule (DEMO je pre CMS Joomla 3) si môžete odskúšať na našej demo stránke

Kliknite: DEMO

 • nastavenia_faktury
 • nastavenia_objednavky
 • nastavenia_ut
 • nastavenia_zmluvy
 • nastavenia_zverejnenia
 • uradna_tabula_administracia_dodavatelia
 • uradna_tabula_administracia_faktury
 • uradna_tabula_administracia_objednavatelia
 • uradna_tabula_administracia_objednavky
 • uradna_tabula_administracia_prehlad
 • uradna_tabula_administracia_rocniky
 • uradna_tabula_web_dodavatel
 • uradna_tabula_web_dodavatelia
 • uradna_tabula_web_faktury
 • uradna_tabula_web_objednavatel
 • uradna_tabula_web_objednavatelia
 • uradna_tabula_web_objednavky
 • uradna_tabula_web_zmluvy

Čo ponúkame

Web stránky pre spravodajské servery, web stránky pre firmy, web stránky pre kluby, internetové obchody, weby pre organizácie, web mestá a obce. Vytvárame nové a modernizujeme zastaralé web stránky. Programujeme komponenty, pluginy a moduly pre CMS Joomla. Náš tím.

holdysoftware

telefón+421 949 754 270 Ing.Ondrej Holdy
mail posta
Ing.Ondrej Holdy holdysoftware
ICO: 41777140,  IČ DPH: SK1071879072
Streďanská 2778, 955 03Topoľčany

Podpora pre web stránky

Tím holdysoftware

Ing.Ondrej Holdy
Ing.Ondrej Holdy
+421 949 754 270
holdysoftware
holdysoftware (click me)
 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia.
Zákazník môže prostredníctvom KLIENTSKEJ ZÓNY uplatniť reklamáciu cez Reklamačný formulár alebo podať sťažnosť prostredníctvom tiketového systému klienta,alebo telefonicky +421 949 754 270 Ing.Ondrej Holdy, alebo písomne na korenšpondečnú adresu sídla firmy.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ak si neželáte ukladať cookies vo vašom počítači, zmeňte príslušné nastavenie vášho webbrowsera. Viac informácií...

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.