SORSSORS
Twitter Google Plus Facebook StumbleUpon Reddit LinkedIn Email
PDFTlačiť

Aplikácia pre registráciu a organizovanie streleckých pretekov

Hodnotenie Nie je ešte ohodnotené
Organizačný a registračný systém určený pre organizovanie streleckých podujatí
Výrobca: holdysoftware
Cena
7680,00 €
Predajná cena bez DPH 6400,00 €
Suma DPH 1280,00 €
DPH 20%
Spôsob úhrady Ak chcete objednať službu (alebo softvér), vyberte si druh úhrady. Je možné celú sumu uhradiť vopred, alebo úhradiť len preddavok a zostatok až po jej realizácii. Platí sa ONLINE. Službu (či softvér) poskytneme až po úhrade jednej z uvedených možností.

Varianty produktu (Product variants) Ak chcete využiť niektorú z doplnkových služieb, alebo jeho variant, vyberte si prosím.

Podpora a dostupnosť aktualizácií (Support and availability of updates) Kupujete si podporu pre tento produkt s obdobím pre UpDate od dátumu nákupu. Po realizácii platby, náš systém automaticky zašle na Váš e-mail odkaz pre stiahnutie súboru.

SORS
v.1.0 CMS Joomla 3

Organizačný a registračný systém určený pre organizovanie športových streleckých podujatí  v systéme CMS Joomla. SORS zabezpečuje registráciu klubov a súťažiacich na streleckých súťažiach v streleckých disciplínach (podľa pravidiel platných pre I.P.S.C.).
 

Čo je S.O.R.S.?

Ide o web aplikáciu, ktorá pracuje ako organizačný, registračný systém pre organizáciu a vyhodnocovanie športových streleckých pretekov. Aplikácia ponúka možnosť registráciu klubov, registráciu strelcov i s ich osobnými údajmi ktoré sú potrebné pri organizácii pretekov (základné klubové informácie o strelcovi, evidencia zbraní a ďalšie nevyhnutné údaje). Systém vytvára rozsiahlu databázu o všetkom čo súvisí z dianím v streleckom klube pri organizovaní pretekov (i vrátane kalendára pretekov v danom roku). Informácie systém zobrazuje na základe jasných užívateľských práv čo znamená, že žiadne citlivé informácie nie sú verejne prístupné (napríklad informácie o zbraniach, osobné informácie o strelcoch a podobne)  a slúžia len zodpovedným manažérom pre potreby organizovania konkrétneho preteku. Systém je možné využívať na klubovej úrovni, ale i na úrovni asociácií alebo medzinárodných združení, ktoré môžu zlučovať regionálne kluby z celého sveta. SORS ponúka jednoduchú registráciu na pretek jedným kliknutím, ďalej umožňuje prihlásiť sa na pretek cez konkrétne družstvo (strelcov - tzv. SQUAD) a odhlasovať sa, alebo migrovať medzi družstvami podľa potreby až do dňa, kedy je organizátorom preteku táto možnosť pozastavená (cez tzv. DEADLINE).  Samotný systém  SORS vám umožňuje spravovať tri nezávislé prístupové úrovne.

 1. Prvou úrovňou je status strelca
 2. Druhou úrovňou je status manažéra
 3. Tretia úroveň je najvyššia úroveň (admin) a má úplnú kontrolu nad celým systémom SORS

Pre koho je určený systém S.O.R.S?

Primárne využitie:
Športové strelecké kluby (IPSC)
Strelecké športové asociácie (IPSC)

Sekundárne využitie:
 1. Strelecké športové kluby (i na medzinárodnej úrovni)
 2. Športové strelecké policajné kluby
 3. Športové kluby lukostrelcov
 4. Paintball športové kluby

DEMO S.O.R.S?

Navštívte demo stránku SORS !


Fotografie web aplikácie SORS

 • backend_list_shooters
 • calendar_match_sors
 • dashboards
 • detail2_match_sors
 • detail3_match_sors
 • detail_match_sors
 • division_backend
 • list_division_sors
 • list_shooting_clubs_sors
 • payment
 • payment_gate
 • register_form_for_shooter_sors
 • shooter_detail
 • shooters_list_sors
 • shootingt_clubs_backend
 • squad_detail_main_match_sors
 • squads_list
 • stage_detail
 • stat_list_sumary_sors
 • weaponry_shooters_backend

Užívateľské úrovne SORS

Prvá úroveň : Strelec

 • Všetky informácie strelca na jednom mieste
 • Editácia údajov vo svojom konte
 • Registrácia - zaradenie do príslušného klubu
 • Jednoduchá registrácia na pretek jedným kliknutím
 • ONLINE platby (štartovné)
 • Odhlásenie sa z preteku jedným kliknutím
 • Registrácia údajov o zbraniach pre potreby preteku

Druhá úroveň : Manažér

 • Editácia údajov vo svojom konte
 • Registrácia svojho klubu v systéme SORS
 • Registrácia preteku v systéme SORS (manažovanie)
 • Vytváranie súťažných družstiev (manažovanie)
 • Vytváranie súťažných situácii tzv. STAGES (manažovanie)
 • Zoznam výsledkov preteku
 • Systém platieb -  štartovné (manažovanie)
 • Všetky informácie registrovaných strelcov na pretek na jednom mieste (sťahovanie a tlač)

Tretia úroveň : Admin

 • Úplný prístup k systému SORS
 • Manažovanie prístupových úrovní v SORS
 

Čo ponúkame

Web stránky pre spravodajské servery, web stránky pre firmy, web stránky pre kluby, internetové obchody, weby pre organizácie, web mestá a obce. Vytvárame nové a modernizujeme zastaralé web stránky. Programujeme komponenty, pluginy a moduly pre CMS Joomla. Náš tím.

holdysoftware

telefón+421 949 754 270 Ing.Ondrej Holdy
mail posta
Ing.Ondrej Holdy holdysoftware
ICO: 41777140,  IČ DPH: SK1071879072
Streďanská 2778, 955 03Topoľčany

Podpora pre web stránky

Tím holdysoftware

Ing.Ondrej Holdy
Ing.Ondrej Holdy
+421 949 754 270
holdysoftware
holdysoftware (click me)
 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia.
Zákazník môže prostredníctvom KLIENTSKEJ ZÓNY uplatniť reklamáciu cez Reklamačný formulár alebo podať sťažnosť prostredníctvom tiketového systému klienta,alebo telefonicky +421 949 754 270 Ing.Ondrej Holdy, alebo písomne na korenšpondečnú adresu sídla firmy.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ak si neželáte ukladať cookies vo vašom počítači, zmeňte príslušné nastavenie vášho webbrowsera. Viac informácií...

Táto webová lokalita používa súbory cookie pre lepšie používateľské prostredie. Ochrana osobných údajov tým nie je dotknutá.